Nếu đây là lần đầu bạn tham gia diễn đàn, vui lòng đọc qua mục Hỏi/Đáp để biết cách thức hoạt động. Vui lòng Đăng ký làm thành viên để sử dụng quyền hạn. Để bắt đầu xem bài viết, chọn một trong các chuyên mục dưới đây.

Share | 
 

 musicdasdsad

Go down 
Tác giảThông điệp
harrypotter11a1
Admin
avatar

Aries Pig
Tổng số bài gửi : 306
Join date : 07/01/2011
Age : 23
Đến từ : Cây Chanh (Bụng mẹ )

21052011
Bài gửimusicdasdsad

Nguyen('Cẩm Ly');
Minh('mms://nhacso.anhsaoxanh.net/Music/NhacTre/CamLy_BenVangBietYeuKhiNao/wma/01_CamLy_BenVang_NguyenNhatHuy.wma');Hue('Bến vắng');
Minh('mms://nhacso.anhsaoxanh.net/Music/NhacTre/CamLy_12BenNuocTuoiMongXuDong/wma/06_CamLy_BuocQuen_VanLong.wma');Hue('Bước quên');
Minh('mms://nhacso.anhsaoxanh.net/Music/NhacTre/CamLy_CoNhungChieuEmDen/wma/03_CamLy_CoNhungChieuEmDen_MinhVy.wma');Hue('Có những chiều em đến');
Minh('mms://nhacso.anhsaoxanh.net/Music/NhacTre/CamLy_EmGaiQue/wma/06_CamLy_ChanhLong_ThanhSonThanhLong.wma');Hue('Chạnh lòng');
Minh('mms://nhacso.anhsaoxanh.net/Music/NhacTre/TongHop_ChongXa/wma/01_CamLy_ChongXa_VoThienThanh.wma');Hue('Chồng xa');
Minh('mms://nhacso.anhsaoxanh.net/Music/NhacTre/CamLy_12BenNuocTuoiMongXuDong/wma/07_CamLy_ChiecBong_VuQuocViet.wma');Hue('Chiếc bóng');
Minh('mms://nhacso.anhsaoxanh.net/Music/NhacTre/CamLy_CoNhungChieuEmDen/wma/09_CamLy_ChuyenBuonDiVang_NguyenNhatHuy.wma');Hue('Chuyện buồn dĩ vãng');
Minh('mms://nhacso.anhsaoxanh.net/Music/NhacTre/CamLy_NguyenNhatHuy_NhungTinhKhuc/wma/04_CamLy_CuocKeuBenTroi_NguyenNhatHuy.wma');Hue('Cuốc kêu bên trời');
Minh('mms://nhacso.anhsaoxanh.net/Music/NhacTre/CamLy_PhoHoaConMoMinhDuong/wma/01_CamLy_ConMoMinhDuong_VuQuocViet.wma');Hue('Cơn mơ Minh đường');
Minh('mms://nhacso.anhsaoxanh.net/Music/NhacTre/CamLy_PhoHoaConMoMinhDuong/wma/11_CamLy_ConMoMinhDuong.wma');Hue('Cơn mơ Minh đường (Short Version)');
Minh('mms://nhacso.anhsaoxanh.net/Music/NhacTre/CamLy_12BenNuocTuoiMongXuDong/wma/02_CamLy_DoiLong_NguyenNhatHuy.wma');Hue('Dối lòng');
Minh('mms://nhacso.anhsaoxanh.net/Music/NhacTre/CamLy_EmGaiQue/wma/07_CamLy_EmGaiQue_HongXuongLong.wma');Hue('Em gái quê');
Minh('mms://nhacso.anhsaoxanh.net/Music/NhacTre/CamLy_NguyenNhatHuy_NhungTinhKhuc/wma/06_CamLy_EmKhongMoUocXaXoi_NguyenNhatHuy.wma');Hue('Em không mơ ước xa xôi');
Minh('mms://nhacso.anhsaoxanh.net/Music/NhacTre/CamLy_CoNhungChieuEmDen/wma/02_CamLy_EmMongEmMo_LVThaiThinh.wma');Hue('Em mong em mơ');
Minh('mms://nhacso.anhsaoxanh.net/Music/NhacCachMang/LoiNguoiRaDi/wma/04_CamLy_EmDiQuaCauCay_LeVanLoc.wma');Hue('Em đi qua cầu cây');
Minh('mms://nhacso.anhsaoxanh.net/Music/NhacTre/CamLy_PhoHoaConMoMinhDuong/wma/03_CamLy_GioBac_VoThienThanh.wma');Hue('Gió bấc');
Minh('mms://nhacso.anhsaoxanh.net/Music/NhacTre/CamLy_BenVangBietYeuKhiNao/wma/05_CamLy_GiacMoTaAoTrang_HoaiAn.wma');Hue('Giấc mơ tà ao trắng');
Minh('mms://nhacso.anhsaoxanh.net/Music/NhacTre/CamLy_PhoHoaConMoMinhDuong/wma/10_CamLy_GiacMoMongTimThay_VuQuocViet.wma');Hue('Giấc mơ mong tìm thấy');
Minh('mms://nhacso.anhsaoxanh.net/Music/NhacTre/CamLy_NguyenNhatHuy_NhungTinhKhuc/wma/02_CamLy_GiotLeTham_NguyenNhatHuy.wma');Hue('Giọt lệ thầm');
Minh('mms://nhacso.anhsaoxanh.net/Music/NhacTre/CamLy_NguyenNhatHuy_NhungTinhKhuc/wma/11_CamLy_GiotLeTham_remix_NguyenNhatHuy.wma');Hue('Giọt lệ thầm (Remix)');
Minh('mms://nhacso.anhsaoxanh.net/Music/NhacTre/CamLy_CoNhungChieuEmDen/wma/11_CamLy_HanhPhucCuaCon_ThapNhat.wma');Hue('Hạnh phúc của con');
Minh('mms://nhacso.anhsaoxanh.net/Music/NhacTre/CamLy_CoNhungChieuEmDen/wma/08_CamLy_HuaDiAnh_NguyenNgocThien.wma');Hue('Hứa Đi Anh');
Minh('mms://nhacso.anhsaoxanh.net/Music/NhacTre/CamLy_CoNhungChieuEmDen/wma/06_CamLy_HoaiCong_VuQuocViet.wma');Hue('Hoài công');
Minh('mms://nhacso.anhsaoxanh.net/Music/NhacTre/CamLy_PhoHoaConMoMinhDuong/wma/06_CamLy_LangThangInternet_.wma');Hue('Lang thang Internet');
Minh('mms://nhacso.anhsaoxanh.net/Music/NhacTre/CamLy_PhoHoaConMoMinhDuong/wma/07_CamLy_LaUa_NguyenNhatHuy.wma');Hue('Lá úa');
Minh('mms://nhacso.anhsaoxanh.net/Music/NhacTre/CamLy_CoNhungChieuEmDen/wma/07_CamLy_Lam_LyHuynhLongThaiVy.wma');Hue('Lầm');
Minh('mms://nhacso.anhsaoxanh.net/Music/NhacTre/CamLy_CoNhungChieuEmDen/wma/10_CamLy_MaLumDongTien_MinhnhHopNguyenChienThang.wma');Hue('Má lúm đồng tiền');
Minh('mms://nhacso.anhsaoxanh.net/Music/NhacTre/CamLy_NguyenNhatHuy_NhungTinhKhuc/wma/08_CamLy_MayChieu_NguyenNhatHuy.wma');Hue('Mây chiều');
Minh('mms://nhacso.anhsaoxanh.net/Music/NhacTre/CamLy_BenVangBietYeuKhiNao/wma/08_DanTruongCamLy_MuaThuKyNiem_DuongDucThuy.wma');Hue('Mùa thu kỷ niệm');
Minh('mms://nhacso.anhsaoxanh.net/Music/NhacTre/CamLy_EmGaiQue/wma/10_CamLy_MuaDongCuaAnh_TranThienThanh.wma');Hue('Mùa đông của anh');
Minh('mms://nhacso.anhsaoxanh.net/Music/NhacTre/CamLy_BenVangBietYeuKhiNao/wma/06_CamLy_Me_LVTrungNghia.wma');Hue('Mẹ');
Minh('mms://nhacso.anhsaoxanh.net/Music/NhacTre/CamLy_NguyenNhatHuy_NhungTinhKhuc/wma/03_CamLy_MuaBuonThatBuon_NguyenNhatHuy.wma');Hue('Mưa buồn thật buồn');
Minh('mms://nhacso.anhsaoxanh.net/Music/NhacTre/CamLy_EmGaiQue/wma/02_CamLy_MuaChieuMienTrung_HongXuongLong.wma');Hue('Mưa chiều Miền Trung');
Minh('mms://nhacso.anhsaoxanh.net/Music/NhacTre/CamLy_12BenNuocTuoiMongXuDong/wma/01_CamLy_MuoiHaiBenNuoc_LyHuynhLongVoThienThanh.wma');Hue('Mười hai bến nước');
Minh('mms://nhacso.anhsaoxanh.net/Music/NhacTre/CamLy_CoNhungChieuEmDen/wma/01_CamLy_NeuUocMuonChoNgayMai_LVThaiThinh.wma');Hue('Nếu ước muốn cho ngày mai');
Minh('mms://nhacso.anhsaoxanh.net/Music/NhacTre/CamLy_NguyenNhatHuy_NhungTinhKhuc/wma/07_CamLy_NhatPhai_NguyenNhatHuy.wma');Hue('Nhạt phai');
Minh('mms://nhacso.anhsaoxanh.net/Music/NhacTre/CamLy_EmGaiQue/wma/09_CamLy_NhoMeLyMoCoi_TruongQuangTuan.wma');Hue('Nhớ mẹ lý mồ côi');
Minh('mms://nhacso.anhsaoxanh.net/Music/NhacTre/CamLy_BenVangBietYeuKhiNao/wma/04_CamLy_NhoNha_VoThienThanhPhanMinhTan.wma');Hue('Nhớ nhà');
Minh('mms://nhacso.anhsaoxanh.net/Music/NhacTre/CamLy_PhoHoaConMoMinhDuong/wma/05_CamLy_PhoCuVangAnh_LVMinhTam.wma');Hue('Phố cũ vắng anh');
Minh('mms://nhacso.anhsaoxanh.net/Music/NhacTre/CamLy_PhoHoaConMoMinhDuong/wma/02_CamLy_PhoHoa_HoaiAn.wma');Hue('Phố hoa');
Minh('mms://nhacso.anhsaoxanh.net/Music/NhacTre/CamLy_EmGaiQue/wma/05_CamLy_PhuongBuon_ThanhSonPhuongVu.wma');Hue('Phượng buồn');
Minh('mms://nhacso.anhsaoxanh.net/Music/NhacTre/CamLy_NguyenNhatHuy_NhungTinhKhuc/wma/05_CamLy_QuaRoiPhutDamMe_NguyenNhatHuy.wma');Hue('Qua rồi phút đam mê');
Minh('mms://nhacso.anhsaoxanh.net/Music/TienChien/TienChien9_ThuVang/wma/09_CamLy_QuaXomNho_ManhPhat.wma');Hue('Qua xóm nhỏ');
Minh('mms://nhacso.anhsaoxanh.net/Music/NhacTre/CamLy_EmGaiQue/wma/01_CamLy_QuenCayCauDua_VinhSuHanNi.wma');Hue('Quên cây cầu dừa');
Minh('mms://nhacso.anhsaoxanh.net/Music/NhacTre/CamLy_EmGaiQue/wma/04_CamLy_SaoAnhNoiDanhQuen_ToThanhTung.wma');Hue('Sao anh nỡ đành quên');


//OK
loadOK();
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://diendan11a1.forumvi.com
Share this post on: diggdeliciousredditstumbleuponslashdotyahoogooglelive

musicdasdsad :: Comments

No Comment.
 

musicdasdsad

Về Đầu Trang 

Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
-‘๑’- Diễn đàn A1K35CT -‘๑’- :: -‘๑’-Khu vực giải trí-‘๑’- :: Music :: Nhạc Việt-
Chuyển đến 
Chat Room [?] - Online [?]
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Free blog